Tình hình nhà em đang tìm mua căn hộ khu vực giải phóng để ở,qua khảo sát và tư vấn của bên sàn,em nhân thấy dư án
IMPERIAL PLAZA - 360 GIẢI PHÓNG
rất ổn cả về vị trí,thiết kế,tiện ích và giá thành!dự kiến nhà bàn giao vào Quí I-2018 nên rất phú hợp với nhu cầu nhà em!


Các anh/chị có kinh nghiệm mua căn hộ chung cư,tư vấn cho em với!


Em chân thành cảm ơn!