Em hiện rảnh các thứ 7 và chủ nhật. Mẹ nào có việc gi nhận làm thêm tại nhà chỉ em với ah, em kiếm thêm ít bỉm sữa cho con. Mối nào cho nhận hàng về thủ công về nhà làm càng tốt ah.


Em cảm ơn các mẹ.