Vợ tôi phải đến bệnh viện vào tháng 11 vì sốt, nhiệt độ cao, ho khủng khiếp, khó thở, không hắt hơi. Các bác sĩ nói rằng đó không phải là bệnh cúm. Không nói 'do đó covid19', chỉ nói rằng đó là muốn cúm hoàn hảo.