Nói đến Nhn được min phí”, tiêu 1k đồng mua nhng sn phm yêu thích, tôi phát hin  phn ng đầu tiên ca rt nhiu người là đây là trò bp la đảo, thm chí có người nói làm gì có chuyn không làm mà mun có ăn làm. Nhưng mà bn có thtiếp nhn mua hàng gim giá, ưu đãi vì hàng cũ, ti sao bn cho rng vic mua hàng min phí chc chn là trò bp la đảo?

Tuy nhiên dù QMUA mc định là app mua sm, nhưng theo tôi, nói app này là mt app mua sm ưu đãi thì phù hp hơn, giúp người dùng tiêu tin ưu đãi để mua được sn phm yêu thích.

Là mt app mi xut hin, đánh giá ca người dùng chc chn là quan trng nht, không thchỉ để la 1 người mà đánh mt danh tiếng ca c1 hthng Qmua được, ai ai cũng biết đây là mt vic tin mt tt mang.

Còn ti sao tôi nói app QMUA không phi là trò bp? Bi vì tôi đang sdng nó, và cũng đã trúng thưởng sn phm yêu thích, chkhông phi chia stùy tin qua nhng bc nh vapp.

Sau khi khám phá được app này, tôi đã chia sngay cho bn bè ca tôi, tôi không phi là người dùng duy nht, thm chí còn có nhóm Chém giá ca QMUA trên Facebook.

Tôi mong mun app này ngày càng phát trin tt hơn, và tôi có thhưởng thnhiu ưu đãi hơn, nhiu hot động thú vhơn, cho nên tôi đang chia sapp này cho các bn.

Tôi rt cm ơn QMUA, bi vì nó giúp tôi tiêu ít tin so vi kế hoch mong mun, mà nhn được nhiu sn phm khiến cuc sng ngày càng tinh tế hơn. Nếu bn cũng cho rng QMUA là trò bp la đảo, xin bn hãy đánh giá app này sau khi đăng ký, sdng nó.