Diệp lục lysine cho con khỏe mạnh cả nha đều vui. Có mẹ nào muốn vậy k ạ