tôi thấy nhiều bà cứ gặp trai lạ là đâm đầu vô thích chẳng cần biết ng ta có ghệ hay chưa mà cứ nhào nhào vô. Vấn đề quan trọng hơn là biết ng ta có ghệ luôn vẫn nhào vô 

uiiiiiii! thật là tội nghiệp cho mấy chị