Trên bản đồ địa chính được phân bổ nhiều loại đất khác nhau và được thể hiện dưới dạng ký hiệu.


Được chia làm 3 nhóm chính đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trên bản đồ địa chính thì các loại đất được thể hiện bằng kí hiệu chữ theo ký hiệu riêng theo thông tư của BTNMT.


Ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính (Ban hành kèm theo Thông tư 25/2015/TT-BTNMT) và luật đất đai
NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đất chuyên trồng lúa nước: LUC


Đất trồng lúa nước còn lại: LUK


Đất lúa nương: LUN


Đất bằng trồng cây hàng năm khác: BHK


Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác: NHK


Đất trồng cây lâu năm: CLN


Đất rừng sản xuất: RSX


Đất rừng phòng hộ: RPH


Đất rừng đặc dụng: RDD


Đất nuôi trồng thủy sản: NTS


Đất làm muối: LMU


Đất nông nghiệp khác: NKH
NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
Đất ở tại nông thôn: ONT


Đất ở tại đô thị: ODT


Đất xây dựng trụ sở cơ quan: TSC


Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: DTS


Đất xây dựng cơ sở văn hóa: DVH


Đất xây dựng cơ sở y tế: DYT


Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: DGD


Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: DTT


Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: DKH


Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: DXH


Đất xây dựng cơ sở ngoại giao: DNG


Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác: DSK


Đất quốc phòng: CQP


Đất an ninh: CAN


Đất khu công nghiệp: SKK


Đất khu chế xuất: SKT


Đất cụm công nghiệp: SKN


Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: SKC


Đất thương mại, dịch vụ: TMD


Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: SKS


Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: SKX


Đất giao thông: DGT


Đất thủy lợi: DTL


Đất công trình năng lượng: DNL


Đất công trình bưu chính, viễn thông: DBV


Đất sinh hoạt cộng đồng: DSH


Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: DKV


Đất chợ: DCH


Đất có di tích lịch sử - văn hóa: DDT


Đất danh lam thắng cảnh: DDL


Đất bãi thải, xử lý chất thải: DRA


Đất công trình công cộng khác: DCK


Đất cơ sở tôn giáo: TON

NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
Đất bằng chưa sử dụng: BCS


Đất đồi núi chưa sử dụng: DCS


Núi đá không có rừng cây: NCS
Như vậy các loại đất khi thể hiện trên bản đồ sẽ được thể hiện dưới dạng ký hiệu, muốn biết đó là loại đất gì thì phải căn cứ vào bảng ký hiệu nêu trên.


Quý khách có nhu cầu mua đất Bình Dương - bán đất Bình Dương xin vui lòng liên hệ đến chúng tôi như thông tin bên dưới.Mua đất Bình Dương Khu Mỹ Phước 3.


Mua đất Bình Dương Khu Mỹ Phước 4.


Mua đất Bình Dương Khu Mỹ Phước 2.


Và các vùng lân cận: Hòa Lợi, Tân Định, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Bến Cát.
BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG DANH


Địa chỉ: Lô J12 Khu đô thị Richhome 1, P.Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T.Bình Dương


Điệnthoại: 0899776984 (ZALO)


Email: nhadatmyphuoc34@gmail.com


Website: www.nhadatmyphuoc3.vn