Tháng 7 về nhẹ nhàng, nhạt nhòa giống nét mực nghiêng trên giấy đã phôi phai dần sắc tím phai mờ theo năm tháng nhưng cũng rất bất ngờ đủ làm ai đó xuyến xao.