Chào các bạn, chia sẻ với các bạn bài viết: "Phần 16 - Cùng học ngữ pháp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu", các bạn click vào xem chi tiết kiến thức phần này như thế nào nhé. Phần này các bạn sẽ được học về ㅡ겠ㅡ, ㅡ네요, ㅡ아/어 보다, Danh từ(이)나, ㅡ(으)면 좋겠다, ㅡ 기 위해서... Các bạn hãy lưu về học và chia sẻ với những ngưò bạn của mình cùng học nhé.