Quy Nhơn – Bình Định được quy hoạch là trung tâm phía Nam của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và đang trở thành tâm điểm BĐS 2019 nhận được sự quan tâm rất nhiều từ các nhà đầu tư