Loading interface...


Chỉ phải đóng 20% giá trị Biệt thự thì được ký Hợp đồng mua bán trực tiếp với Chủ đầu tư.


- Hỗ trợ vay vốn lên đến 65% giá Biệt thự với mức lãi suất 0% đến ngày 10/7/2020.


- Đối với HH1 :


+ Đóng đủ 30% mới được ký HB với Chủ đầu tư.


+ Hỗ trợ vay vốn lên đến 65% giá Biệt thự với mức lãi suất 0% đến ngày 10/10/2020.


- Chiết khấu 5% giá Biệt thự khi Khách hàng không tham gia hỗ trợ vay vốn ngân hàng.


- Chiết khấu 1% khi mua từ căn thứ 2 trở lên.


--------------------------------------------------------------------------------