Mình cần liên hệ với tiếp viên xách tay hộ hàng nhật về HCM. Trọng lượng chỉ khoảng 2kg tới 4kg


(Mình có liên hệ vs mấy công ty vận chuyển tính thể tích giá cao quá)


Có mẹ nào quen biết tiếp viên giúp hộ mình nhé. Cảm ơn trc ạ