Trước đây, mọi người trong gia đình tôi đều không cho rằng nước giặt giặt sạch hơn xà phòng bột. Còn tôi thì sau khi tôi đọc những thông tin trên báo chí thì thấy nước giặt Omo giặt sạch, thơm và tiết kiệm thời gian cho mình.Vì vậy tôi đã động viên mọi người trong gia đình tôi nên dùng máy giặt cùng với sản phẩm Omo Matic. Bằng việc làm này, hàng ngày tôi có thể làm dọn dẹp căn phòng của mình khi máy giặt cùng omo đang “giúp mình giặt quần áo”. Khi căn phòng của chúng tôi được dọn dẹp hàng ngày, cuối tuần chúng tôi cùng nhau đi chơi công viên, đi siêu thị mua sắm. Như vậy 1 giờ trong những ngày trong tuần mà tôi tích lũy được, chúng tôi sẽ cùng các con có những khoảnh khắc bên nhau, giúp chúng tôi hiểu con hơn, để động viên các con cố gắng hơn trong học tập.