Do không up đúng hình nên hủy bài, phiền MOD xóa giúp ạ