Từ ngày có Omo Matic, mẹ Gà không phải mắc công ngồi vò đồ sau khi ngâm giặt nữa, 1 tiếng dư ra mẹ Gà dùng vào việc gieo hạt, tưới tiêu và thu hoạch vườn rau/ hoa nhỏ xíu của mình.


Đây là hình ảnh “vườn hoa mini’’ :Mẹ Gà thường hay trồng rau mầm nhất vì dễ trồng và mau thu hoạch, và có thể trồng mỗi ngày để có rau ăn gối đầu.IMG_1525 by hthtien, on Flickr


Con trai cũng được tập tành trồng rau và phụ giúp mẹ chăm sóc:IMG_1515 by hthtien, on Flickr


Nhiều mẹ trên nhà Rau và các mẹ khác khi thấy chữ ký mẹ Gà cũng hay hỏi cách trồng, mình đã dành 1h tích lũy được đó để giải đáp thắc mắc và giờ đây những người bạn trên WTT đã cùng mình luôn có rau sạch ăn mỗi ngày.