Hai vợ chồng em đều có mức thu nhập trung bình, nhưng hàng tháng đều đặt ra kế hoạch mua sắm những đồ thiết yếu trong nhà. Vì vậy, em nên dùng hình thức dùng thẻ trả trước của ngân hàng hay đợi mình tiết kiệm đủ rồi mới mua. Nếu dùng thẻ ghi nợ của Viet Capital thì phải trả trong vòng bao lâu?