Hiện nay mình thấy một số ngân hàng có chương trình mở sổ tiết kiệm cho bé. Không biết Viet Capital Bank có chương trình này không vậy?