Nếu kiếm nhiều tiền mà tiêu cũng nhiều, không để ra được đồng nào tiết kiệm mỗi tháng thì cũng không ổn chút nào. Không quan trọng mỗi tháng kiếm được nhiều hay ít, điều quan trọng hơn là mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu? Nếu như lương 2 vợ chồng em kiếm được 10 triệu, mỗi tháng tiết kiệm được 10% số lương (tức 1 triệu), 1 năm tụi em để ra có được 12 triệu, như vậy thì nghèo quá các mẹ nhỉ? Các mẹ mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu ạ? Nên tiết kiệm hơn 10% số lương mình có không các mẹ?