Hiện nay, hai bé nhà em đã lớn. Em muốn làm công việc gì đó thêm vào buổi tối, nhưng chỉ có thể nhận dịch tài liệu là phù hợp với ngành học của em. Nhưng dịch tài liệu họ thường xuyên yêu cầu dịch gấp, mà mỗi tối em vẫn phải kèm con học bài. Vậy em không biết nên làm thêm việc gì cho phù hợp với thời gian của mình. Nhiều lúc em nghĩ nên khống chế chi tiêu ít hơn vừa đúng số tiền mình mong muốn từ việc làm thêm. Em làm như vậy có hợp lý không?