Nói tiết kiệm thì dễ thiệt nhưng mỗi lần đi chợ mình bối rối thật. "Đi chợ thời bão giá như thế nào để tiết kiệm mà vẫn đảm bảo chất lượng bữa ăn?" Mong chị em cùng chia sẻ .