Mình thường hay ghi những khoản lớn chi tiêu trong tháng, nhưng khi xem lại thì nhỉều những khoản nhỏ mình không ghi sẽ làm mình thâm hụt một cách rõ rệt khoản thu nhập của hai vợ chồng. Vậy mình có nên ghi toàn bộ những sinh hoạt phí trong tháng không ạ?