Mọi người ơi ..em vừa đốt điện được 2 tháng là có kinh , kỳ kinh kéo dài 30 ngày chưa hết em mệt quá nên mua vĩ tránh thai hằng ngày uống cho cầm , em bị vậy có sao không mọi người