Sự việc xảy ra ở thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Người phụ nữ này 48 tuổi có tên là Xiao Wang. Bà đã phải vào viện sau một nỗ lực giảm cân cực đoan và bị tác dụng ngược.
Khi bắt đầu có ý định giảm cân, Xiao Wang đã theo tư vấn của bác sĩ ở địa phương, sử dụng biện pháp uống nước. Tuy nhiên, loại nước uống của bà cũng không đơn thuần là nước mà nó là “nước âm dương”.Theo các lang băm, đạo sĩ, nước âm dương là phương thuốc có thể chữa được bách bệnh. Nó là sự kết hợp nước thực sự nóng với nước đá và cho ra kết quả là một cốc nước ấm. Những lang băm quảng cáo rằng thứ nước này có thể chữa mọi căn bệnh và giúp giảm cân. Bởi thế, Xiao Wang đã uống liên tục cho đến khi không thể uống được nữa


XEM THEMhttp://www.oni.vn/nLrj0