Lâu quá 1 năm rồi các mẹ không lập chia sẻ trang mới hôm nay e lập trang mới cem tinh hình các mẹ sao rồi


Còn riêng e cũng hoàng hồn đã ổn định minh khuyen các mẹ đừng lo lắng và đừng mắc bẫy phòng khám trung quốc nhé,tất cả mẹ nào đang bị chữa chưa khỏi thì thảo luận đi giúp nhau qua khỏi bệnh