xu hướng phụ nữ độc thân và chưa muốn lập gia định ngày càng nhiều, vấn đề quan ngại phụ nữ cân quan tâm là việc sinh sản từ giai đoạn trên 30 hoặc từ 32-36 tuổi thì sức khoẻ buồng trứng sẽ suy giảm dần. Vì vậy mình luôn tìm cách làm thế nào để đảm bảo sức khoẻ sinh sản khi đã quá lứa, cung cấp dinh dưỡng cho trứng là một cách để suy trì. Cách thứ 2 mình cũng tìm hiểu là đông lạnh trứng, nhưng cách này rất tốn tiền và khả năng không cao. Chất dinh dưỡng từ thiên nhiên có lẽ sẽ mang giá trị lâu dài, mọi người tham khảo thức ăn cần bổ sung dinh dưỡng cho trứng: