Mọi người cho e hỏi với cứ mỗi lần trang điểm xong lài lại nổi mụn nhỏ li ti và cũng ngứa. Phải làm sao bây giờ ạ mong mọi người cho giải pháp