Chồng e bình thường vẫnđi tiểu nc tiểu vàng như bia. Sau mỗi lần quan hệ đau lưng vài ngày là bị sao các mom