Mình có ông anh rễ hiện đang làm trong này. Lâu lâu đi nhậu ổng đều than và kể những góc khuất trong bệnh viện này. Mình nghĩ là không có vì thấy có nhiều khi ổng nói quá vấn đề lên chứ không đến mức như vậy.


https://www.motthegioi.vn/thoi-su-c-66/bac-si-buc-xuc-viec-lanh-dao-bv-da-lieu-ep-chi-tieu-xet-nghiem-benh-nhan-120042.html


Hôm nay mình đọc bài báo này thì thật sự thấy bức xúc và tin những lời ông anh mình nói là sự thật.


Thật sự ban giám đốc bệnh viện quá vô nhân tính và không có y đức.


Mình còn nghe ông anh rễ kể về rất nhiều rất nhiều những sự thật đen tối trong bệnh viện này.......