các mẹ ơi, không biết em bị gì mà da lưng, những chỗ như tay chân đều bị ghét như thế này, e kì mãi vẫn không ra, e tắm chanh với muối bò, lột da, xức kem, tắm trắng các kiểu vẫn không hết, em không thể bận áo quần hở được, em đau khổ quá