Theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, trong mùa dịch cần áp dụng chế độ ăn uống, nghỉ nghơi theo hướng dẫn sau (trích dẫn trang web)

https://ncov.moh.gov.vn/-/che-o-dinh-duong-4-5-1-ma-bo-y-te-khuyen-cao-e-phong-covid-19-co-gi-ac-biet