Các mẹ đã bao giờ nghe nói đến trào lưu anti vacxin bao giờ chưa. Nghĩa là ai theo trào lưu này thì sẽ không tiêm bất kỳ loại vacxin phòng ngừa bệnh tật gì ấy. Thường thì con của những người theo trào lưu này khi chào đời họ sẽ không cho tiêm bất kỳ loại vacxin nào cả. Thế nhưng, liệu như vậy thì có tốt cho sức khỏe của con không hả mọi người. Bởi hiện nay những căn bệnh nguy hiểm ngày càng nhiều, thậm chí có những căn bệnh đã phát triển không ngừng đến nổi kháng luôn thuốc. Hơn nữa, môi trường cũng ngày càng ô nhiễm, thức ăn không an toàn cùng vô vàn thứ khác nữa thì liệu không tiêm vacxin cho con thì có tốt, có an toàn. Vậy các mẹ nghĩ gì về trào lưu anti vacxin này???