Cho tôi xin cách trị lẹo mắt với các mom ơi. Bởi không biết làm sao mà ngủ dậy xong cái con mắt nó xôn xốn lấy gương soi thì thấy trên mí mắt phải cộm lên đỏ hoe à. Tôi thấy nhiều người bị lẹo này tự nhiên sẽ hết, nhưng có người bị rồi để lại sẹo luôn. Bởi vậy mà tôi cũng lo quá, nên mom nào biết cách trị thì cho tôi xin với ạ.