Các ba me ban nao chua Viem da co địa khỏi tu van giúp m nha. Cam on mn A