Xin chào ! Mình bị đau bao tử dữ dội, đã ăn gạo lứt muối mè Oshawa theo thầy Tuệ Hải, và đã ổn sau 1 tuần. Xin chia sẻ cùng các bạn pháp môn này !


Đt / Zalo mình 0969 89 01 42. Tâm. 41 tuổi.  


Đt / Zalo mình 0969 89 01 42. Tâm. 41 tuổi.