Với con mỗi ngày được bên cạnh mẹ là những ngày tuyệt vời nhất của con, mẹ đã hi sinh mọi thứ để con ra đời. Ngay bây giờ con có thể hi sinh mọi thứ để mẹ được sống hạnh phúc.

hình ảnh