Con trai cưng của mẹ, thich cắn kẹo hit ke,  mẹ nói mà sao con không nghe, để bây giờ con mới biêt con đã sai.