BTC ơi!em vẫn chưa nhận được tiền vào tài khoản.BTC KIỂM TRA LẠI GIÚP EM VỚI,CÓ MẸ NÀO GIỐNG MÌNH KHÔNG AH?EM ĐÃ GỬI THÔNG TIN CÁ NHÂN RỒI MÀ