Trẻ nhỏ cần một lượng canxi cung cấp hàng ngày là bao nhiêu? Những dấu hiệu như thế nào là bé thừa canxi? nếu bé bị thừa canxi phải làm sao? xin cám ơn chương trình!