Các Thành Viên thân mến,

Với mục tiêu sẽ trao thật nhiều quà tặng đến các thành viên, chương trình QUAY LÀ TRÚNG sẽ tiếp dục diễn ra đến hết 20.08.2021. Bên cạnh đó minigame CHỤP NGAY KHOẢNH KHẮC cũng được kéo dài đến hết ngày 31.07.2021.

Từ ngày 12.07 - 20.08.2021, Webtretho tổ chức thêm 1 minigame siêu dễ dàng mang tên "ĐOÁN TRÚNG CÓ THƯỞNG"  dành cho tất cả các thành viên cũ cũng như những thành viên mới vừa tham gia Webtretho từ chương trình QUAY LÀ TRÚNG.

CÁCH THỨC THAM GIA:

Bình luận vào bài viết này số lượng người tham gia QUAY LÀ TRÚNG mỗi ngày theo dự đoán của bạn theo cú pháp: Ngày_ số lượng người bạn đoán.

Ví dụ: bạn dự đoán ngày 12/07 có 1234 người tham gia, hãy bình luận: 12/07_1234 hoặc 12/07/2021_1234

THỜI GIAN: Từ 12/07/2021 – 20/08/2021

GIẢI THƯỞNG:

Mỗi ngày chúng tôi sẽ trao 2 giải thưởng, mỗi giải là 1 voucher Tiki trị giá 100.000 VND cho:

+ 1 thành viên có dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất (trường hợp có hơn 1 người có cùng con số chính xác, BTC sẽ lựa chọn người bình luận trước)

+ 1 thành viên bất kỳ tham gia bình luận (bằng hình thức bốc thăm quay số ngẫu nhiên)

LƯU Ý:

  • Mỗi thành viên được dự đoán không quá 10 lần/ngày nhưng chỉ được tính 1 lượt bốc thăm may mắn/thành viên.
  • Thành viên được phép tham gia minigame mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra.
  • Nếu có bằng chứng hiển nhiên Thành viên tham gia gian lận (dưới mọi hình thức) thì kết quả của người thắng cuộc sẽ bị hủy bỏ.
  • Thể lệ cuộc thi có thể được thay đổi từ BTC mà không cần phải báo trước.
  • Thành viên tham gia dự thi phải tuân thủ theo đúng Quy Định Sử Dụng của WEBTRETHO hiện có.
  • Nếu có một vấn đề phát sinh trong hoặc sau cuộc thi, mà vấn đề này nằm ngoài quy định đang có, BTC có toàn quyền thảo luận để đưa ra quyết định xử lý vấn đề.

KẾT QUẢ HÀNG NGÀY CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT NGAY TẠI BÀI VIẾT NÀY:

Ngày 12/07: Có 1160 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @Nhungphutbinhyen (dự đoán 1158 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @Linda1507

Ngày 13/07: Có 859 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @bibiyeucon888 (dự đoán 863 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @wtt.fb.502993

Ngày 14/07: Có 1286 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @emnam35nb (dự đoán 1285 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @giaolongden

Ngày 15/07: Có 972 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @benu2402 (dự đoán 972 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @dohaianh174

Ngày 16/07: Có 931 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @HoaMuaHe09 (dự đoán 930 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @Voiconlonton2020

Ngày 17/07: Có 778 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @ottieudochot (dự đoán 777 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @Nghiemhien92

Ngày 18/07: Có 638 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @dohaianh174 (dự đoán 641 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @beyeucuame2021

Ngày 19/07: Có 644 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @faiyeuanh(dự đoán 644 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @nonbon

Ngày 20/07: Có 2091 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @lehongloan809 (dự đoán 1436 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @Sutungudong

Ngày 21/07: Có 1649 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @daotramyyb (dự đoán 1651 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @Sang300502

Ngày 22/07: Có 2349 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @Kimmylan (dự đoán 2426 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @saobangvvl

Ngày 23/07: Có 2479 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @giomuadong.nbn (dự đoán 2469 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @Heoconthichcam

Ngày 24/07: Có 1817 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @vosiquyenanh16 (dự đoán 1816 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @bachthanhnhan79

Ngày 25/07: Có 1258 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @khanhngo1977 (dự đoán 1258 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @thanhhien3663

Ngày 26/07: Có 1344 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @Muaphungiangloi (dự đoán 1344 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @vanhong12896

Ngày 27/07: Có 2658 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @thanhhien3663 (dự đoán 2653 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @huyenthanh13189

Ngày 28/07: Có 937 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @hilarymyhanh (dự đoán 938 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @Sabosama95

Ngày 29/07: Có 485 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @giaytrangmucden (dự đoán 478 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @conlatatca123456

Ngày 30/07: Có 1604 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @benu2402 (dự đoán 1603 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @ngoducquang1102

Ngày 31/07: Có 492 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @Binhle88 (dự đoán 492 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @bibiyeucon888

Ngày 01/08: Có 707 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @tamtit1081 (dự đoán 712 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @phuongtim115

Ngày 02/08: Có 252 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @ndqquintus (dự đoán 245 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @fivedogsbark

Ngày 03/08: Có 192 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @Tuoinguyen97 (dự đoán 216 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @jeansxanh

Ngày 04/08: Có 978 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @vangbac78 (dự đoán 979 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @muatuyethanguyen

Ngày 05/08: Có 339 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @maihuyen304 (dự đoán 334 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @lanhieu123456

Ngày 06/08: Có 836 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @maihuyen304 (dự đoán 836 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @kieuthuyha65

Ngày 07/08: Có 610 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @gocphonhaem (dự đoán 609 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @vanhuuyenle

Ngày 08/08: Có 380 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @muamuaha.tth (dự đoán 381 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @songthan.nttm

Ngày 09/08: Có 335 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @phovang118 (dự đoán 335 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @hoanghien16581

Ngày 10/08: Có 839 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @otbotcaynong (dự đoán 839 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @hangnguyen1991

Ngày 11/08: Có 414 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @phuongtim115 (dự đoán 414 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @Hoangyen2021

Ngày 12/08: Có 395 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @Me_ha1004 (dự đoán 394 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @johnsondeptrai

Ngày 13/08: Có 983 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @meyeucon2610 (dự đoán 984 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @songvuive.dvb

Ngày 14/08: Có 484 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @emgaihaicon (dự đoán 485 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @cuungao90

Ngày 15/08: Có 514 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @vosiquyenanh16 (dự đoán 513 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @thanhhien3663

Ngày 16/08: Có 428 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @buitrung98bg (dự đoán 428 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @lovequizzland

Ngày 17/08: Có 2198 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @goitrauve (dự đoán 2160 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @Akira0125

Ngày 18/08: Có 796 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @facafebanme (dự đoán 796 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @ngaynanglen.2021

Ngày 19/08: Có 704 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @bibiyeucon888 (dự đoán 702 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @hanthui2001

Ngày 20/08: Có 963 người tham gia "QUAY LÀ TRÚNG"

- Giải dự đoán thuộc về bạn: @oanquamauoi (dự đoán 963 người)

- Giải may mắn thuộc về bạn: @lehongloan809

Giờ đây, bước cuối cùng để Thành viên có thể nhận giải thưởng là hãy gửi ngay thông tin cá nhân của mình cho BTC bằng cách:

  • BTC sẽ chỉ nhận thông tin tại form “Đăng ký nhận thưởng” TẠI ĐÂY  đến hết ngày 31/08/2021 sau thời gian này mọi thông tin gửi đến BTC sẽ không có hiệu lực. Sau đó các thành viên trúng thưởng sẽ nhận giải bằng cách sau:

  • Bấm vào mục “Đổi Quà” đến “Kho Quà Tặng”, sau đó chọn đúng tên chương trình "ĐOÁN TRÚNG CÓ THƯỞNG" để nhận giải.

hình ảnh

Nếu có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào về chương trình. Các Thành viên vui lòng liên hệ:

Hotline: 0866410566

Email: congdong@webtretho.com

Thân ái,

BTC_HoatDong