Các mẹ cho em hỏi, khi có bầu không được xông lá trị cúm ah. Chả là em đang bị cảm cúm. Không dám uống thuốc tây nên định mua lá xông về xong. Các chị trong cơ quan lại nói tuyệt đối không được. Thế nào đây hả các mẹ. Hic. Các mẹ giúp em với ah