Hôm nay là ngày cuối rồi mà em chưa đủ điểm nên có mẹ nào dư mã cho em xin với. Em cảm ơn ạ!