Mình mới mang thai đc hơn 2 tháng ... Trước đây 1 tuần vợ chồng mình quan hệ 3 lần ... Nhưng giờ mình có thai thì lên quan hệ tình dục mấy lần 1 tuần ...Mong các bạn giúp đỡ