Vợ mình đã được 12 tuần rồi mình muốn hỏi các mẹ cho biết kinh nghiệm nên siêu âm ở đâu? cần quan tâm đến vấn đề gì .....Mình ở HN .


Thanks các mẹ nhiều