E vi dieu kien công việc nên không tham dự được các lớp học tiền sản. Giờ e lại sắp sinh rồi. E sinh con đầu lòng nên rất băn khoăn lo lắng cách chăm sóc cho bé sơ sinh. Các mẹ đã từng sinh con hoặc tham dự các lớp học tiền sản có vídeo ve cách tắm cho bé, cho bé ăn, chăm sóc rốn.... post gửi cho e với. E cảm ơn các mẹ