có mom nào sinh xong nổi mề đay không ạ ,


 chứ em nổi lên đầy người và ngữa , có cách nào giảm bớt không các mom