Em nghe một số người nói uống sữa bà bầu nhiều khi sinh em bé sẽ bị vàng da, em lo quá, bé nhà em đươc 21w rùi, các mẹ cho em ý kiến đi.