Mình. bị vỡ kế hoạch, đang có thai gần 2 tháng. Chồng nình đi công tác nên ít gần gũi. Mình ngừa thai bằng cách uống postino nhưng không biết sao lại dính rồi. Mình lo quá không biết em bé có sao không nữa. Có mẹ nào trải qua rồi không, nói cho mình nghe với.