Xin Chao Các ban!


Cả tháng nay ngày nào minh cũng vào diễn dàn để học hỏi kinh nghiệm , nhưng hôm nay là lần đâu tiên mình tham gia diễn đàn , mong các chi các bạn giúp đỡ


Minh đang có thai con đầu lòng được 5 tháng rôi , từ khi mang thai da mặt minh nổi mụn rất nhiều, minh nghe nói uống nước bông Cúc sẽ làm da bớt mụn và mai mốt sinh con da cung trắng hồng nữa, không biết có mẹ nào biết về vấn đền này giúp minh với


Đa tạ các mẹ trước, rất mong tin


TuyetTuyet