-ai từng đi khám zà sinh ở trung tâm đa khoa apollo rồi cho mình hỏi về chi phí được k?


-thiếu nước ối phải làm thế nào?