Mình nay đã 4hơn 40 tuổi rồi ... dự định sinh thêm.. nhưng không biết có ảnh hưởng gì không nhỉ? có thể mẹ se rất mệt mỏi , các mẹ cho mình lời khuyên nhé, đang rất rối rắm vì cũng thích nhà đông con, vì làm tư nhân đâu có làm nhà nước đâu mà sợ hihi